มติครม.ภาษีที่ดินเริ่มมค.63แก้LTFเป็นSSFลดหย่อน30%

ที่ประชุม ครม.ไฟเขียวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่ม ม.ค.63 พร้อมแก้ LTF เป็น SSF ลดหย่อนภาษี30% สูงสุด 2 แสนบาท

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติการแก้ไขกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF เป็น กองทุนเพื่อการออมระยะยาวรูปแบบใหม่ หรือ SSF พร้อมปรับหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินเป็นร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน และปรับวงเงินสูงสุดในการลดหย่อนภาษี จากเดิมไม่เกิน 500,000 บาทเป็น 200,000 บาทต่อปี และเพิ่มระยะเวลาการถือครองจากเดิม 7 ปีเป็น 10 ปี

รวมทั้งปรับหลักเกณฑ์ กองทุนรวมเพื่อการ เลี้ยงชีพ หรือ RMF จากเดิมที่ลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินเป็นร้อยละ 30 ส่วนหลักเกณฑ์ที่ยังคงเป็นไปตามรูปแบบเดิม

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close