พณ.สุรินทร์ตรวจ2เกษตรกรหลอกขายข้าวปลอม

พาณิชย์สุรินทร์ ตวรจสอบ 2 เกษตรกร หลอกขายข้าวปลอมปน หากผิดจริงโทษสูงสุด จำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท

นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ทางสำนักงานฯ ได้รับการประสานจากตำรวจ สภ.เมืองสุรินทร์ ให้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเกษตรกรชาวตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 คน ได้นำผลผลิตข้าวเปลือกปริมาณ 3,780 กิโลกรัม โดยอ้างว่าเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิสุรินทร์ ไปจำหน่ายให้กับบจ.โรงสีทรัพย์อนันต์ ในพื้นที่ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ แต่เมื่อตรวจแล้วพบว่ามีข้าวสายพันธุ์อื่นถูกนำมาผสมปลอมปนกับข้าวหอมมะลิสุรินทร์ จึงได้ดำเนินการจับกุม อาศัยตามบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 และมาตรา 80 เพื่อสอบปากคำหาข้อเท็จจริงและดำเนินคดีต่อไปทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ ได้ออกประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ห้ามนำข้าวพันธุ์อื่นผสมปลอมปนข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และหากผลคดีสิ้นสุดในชั้นศาล พบว่าเกษตรกรทั้ง 2 คน กระทำผิดจริง ก็จะได้รับโทษตามประกาศฯ ถือเป็นการกระทำความผิดฐานหลอกลวงให้หลงเชื่อเกี่ยวกับสภาพและคุณภาพ ซึ่งมีโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท

และหากผู้ใดพบเห็นหรือมีเบาะแส ขอให้แจ้งสถานีตำรวจในพื้นที่ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ หรือ สายด่วน 1569 ของกรมการค้าภายใน

ข่าวน่าสนใจ

Close