จ่ายแล้วประกันรายได้มันสำปะหลังงวดแรก

รองนายกฯ จุรินทร์ KickOff จ่ายประกันรายได้มันสำปะหลังงวดแรกวันนี้ส่วนต่างกก.ละ0.23บาท เกษตรกรได้มากสุดครอบครัวละ 2.3 หมื่นบาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการ Kick Off โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังตามนโยบายรัฐบาล บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในกรณีราคามันสำปะหลังตกต่ำ และเพื่อเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร

โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จะประกันรายได้หัวมันสำปะหลังสด เชื้อแป้ง 25% ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ ณ หัวมันสดกก.ละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน โดยเห็นชอบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง กก.ละ 2.27 บาท โดยมีส่วนต่างราคาที่จะต้องชดเชยให้เกษตรกร กก.ละ 0.23 บาท ซึ่งเกษตรกรจะสามารถได้รับเงินส่วนต่างชดเชยมากที่สุด 23,000 บาท ต่อครัวเรือน ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับสิทธิในครั้งนี้มีมากกว่า 40,000 ครัวเรือน

นายจุรินทร์ยังกล่าวด้วยว่า นอกจากมาตรการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังแล้ว รัฐบาลยังดำเนินมาตรการคู่ขนานอื่นๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังแบบยั่งยืน โดยรัฐบาลจะพยายามเพิ่มการใช้มันสำปะหลังในประเทศ เช่น การส่งเสริมให้นำมันสำปะหลังไปทำพลาสติกชีวภาพ เหมือนในอินเดีย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close