หอการค้าคาดGDPปี63โต3.1%ส่งออก1.8%

หอการค้าไทย คาด GDP ปี63 ขยายตัว 3.1% ส่งออก 1.8% ปีนี้ยังติดลบ 2.1% ห่วงเงินบาทแข็งค่า กังวลหลุด 29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงการประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทย ในปี 2562 และ 2563 ว่า ผลกระทบจากสงครามการค้าและเศรษฐกิจของหลายประเทศที่ชะลอตัว, ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง, ความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนและ ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลต่อราคาพืชผลทางการเกษตร ทำให้ศูนย์พยากรณ์ฯปรับประมาณการณ์ การเติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 2.6จากเดิมร้อยละ2.8 การส่งออกติดลบร้อยละ2.1 จากเดิมคาดว่าจะติดลบร้อยละ1.5

โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.1 ขณะที่การส่งออกคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.8 ใต้สมมติฐานที่อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 30.00-3.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยค่าเงินบาทเป็นปัจจัยสำคัญ ที่มีผลต่อการส่งออก ซึ่งภาคเอกชนมีความกังวล และมีโอกาสหลุด 29.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close