SET in the City คึกคักจัดพอร์ตลงทุน

งาน SET in the City คึกคัก แห่วางแผนการเงินจัดพอร์ต ขณะ บลจ.ยูโอบี แนะ จัดการชีวิตหลังเกษียณต้องลงทุนรับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ในมหกรรมการลงทุนแห่งปี SET in the City ครั้งที่ 15 ที่ รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้า สยามพารากอน ซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานนั้น ยังคงมีประชาชนที่สนใจในเรื่องของการออมสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ๆ เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “เลือกสร้างความมั่งคั่ง ในแบบที่ใช่ สไตล์คุณ” ให้ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการลงทุนและส่งเสริมให้เริ่มสร้างความมั่งคั่งด้วยการลงทุนตาม lifestyle โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีวินัยและวัฒนธรรมการลงทุนเพื่ออนาคตมากขึ้น

โดย นายธเนศ ฟังมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ให้ความรู้ในเวทีสัมมนาWealth Design สร้าง Passive Income ด้วยพอร์ตกองทุนรวม ว่า การวางแผนเพื่อเกษียณ จำเป็นต้องมีเงินที่เพียงพอและต้องสามารถเข้าจัดการบริหารความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม โดยไม่คาดหวังพึ่งพาภาครัฐ เพราะไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง แต่ต้องมีการบริหารจัดการรายได้ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ผ่านโครงสร้างที่เหมาะจากการลงทุน

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close