พณ.ศึกษากฏเยอรมันสารผลิตภัณฑ์เด็ก

กระทรวงพาณิชย์ เผย เยอรมันออกข้อกำหนดใหม่สารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เด็กเร่งศึกษาก่อนกระทบส่งออกมีผลก.ค.63

นายกีรติ รัชโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการความปลอดภัยสินค้าของเยอรมัน ได้ออกข้อกำหนดใหม่ ว่าด้วยการทดสอบ การประเมินผล และคุณลักษณะของสารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ภายใต้เครื่องหมายGS Mark แทนข้อกำหนดเดิม โดยสารประกอบกลุ่มถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ซึ่งก่อให้เกิดความเป็นพิษและการกลายพันธุ์ของพืชและสัตว์ และสำหรับมนุษย์อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของฮอร์โมนชนิดต่างๆ ระบบสืบพันธุ์ รวมทั้งอาจก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการไทยจะต้องศึกษาและปรับปรุงการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตามประกาศใหม่ของเยอรมันเพื่อไม่ให้กระทบต่อการส่งออกและเป็นอุปสรรคต่อการค้าของไทย

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close