ขนส่งฯตรวจเข้มรถโดยสารลอยกระทง

ขนส่งทางบก คุมเข้ม ลอยกระทง ตรวจความพร้อมรถโดยสาร คนขับรถ เน้นสภาพรถต้องปลอดภัย พนักงานแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลทอยกระทง ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 กรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย โดยจัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนทั้งเที่ยวไปและกลับ จัดหารถรับ-ส่งระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกับหมู่บ้านในท้องถิ่นต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการเดินทาง รองรับการเดินทางเชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทาง ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะทุกคันและคนขับรถทุกคน ซึ่งรถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ไม่ดัดแปลงสภาพรถ ด้านพนักงานขับรถ มีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภท, แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ หากตรวจสอบพบต้องเปลี่ยนคนขับทันที

กรณีมีการนำรถโดยสารไม่ประจำทางมาให้บริการเสริมต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ ห้ามคิดอัตราค่าโดยสารเกินและต้องส่งผู้โดยสารถึงที่หมายด้วยความสะดวกและปลอดภัย หากฝ่าฝืนกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง

นอกจากนี้ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จะเฝ้าระวังและติดตามการใช้ความเร็วของรถสาธารณะ อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง หากพบการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ แจ้งผู้ประกอบการเจ้าของรถและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าระงับพฤติกรรมเสี่ยง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการสอบถามข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close