“จุรินทร์”หนุนสตาร์ทอัพแข่งตปท.

รองนายกฯ"จุรินทร์" หนุนธุรกิจสตาร์ทอัพไทย เพิ่มโอกาสเติบโตแข่งขันกับต่างประเทศได้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้หารือกับกลุ่มสตาร์ทอัพ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาและแนวทางในการสนับสนุนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ โดยพบว่า ปัญหาที่สำคัญที่กลุ่มสตาร์ทกำลังเผชิญคือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย ที่มีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างสตาร์ทอัพไทย กับสตาร์ทอัพจากต่างประเทศ การใช้เงินทุ่มตลาดจากผู้ประกอบการสตาร์ทอัพจากต่างประเทศ

โดยข้อติดขัดทางด้านกฎหมายทางกลุ่มได้เคยเสนอ เพื่อให้ได้รับการแก้ไขแล้วแต่ยังไม่มีความหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตั้งใจที่จะให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อช่วยให้แข่งขันกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศทำได้ดีขึ้น โดยจะมีการนัดหารือกันอีกครั้งเพื่อพูดคุยกันในรายละเอียดต่อไป

ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มสตาร์ทอัพจะมีผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญอยู่ 4 ภาคส่วน คือนักลงทุน ลูกค้า ภาครัฐ และกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ที่จะสนับสนุน

 

ข่าวน่าสนใจ

Close