ขนส่งฯชู7มาตรการด่วน!แก้PM2.5

ขนส่งทางบก ขานรับนโยบายรัฐบาลกำหนดมาตรการเร่งด่วน 7 ด้าน เร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ชี้ ควันดำเกินเกณฑ์ปรับ 5,000 บาท

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามข้อสั่งการเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ว่ากรมการ ขนส่งทางบกได้ยกระดับความเข้มข้นในการดำเนินการทุกมาตรการต้องเร่งด่วน เข้มข้น จริงจัง

 

โดยได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้งหมด 7ด้าน 1.เข้มงวดกวดขันการตรวจวัดควันดำรถทุกชนิดที่มาดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ณ กรมการขนส่งทางบกและ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้มีรถที่ค่าควันดำเกินกาหนดออกไปใช้งานบนท้องถนน 2.จัดส่งผู้ตรวจการออก กวดขันจับกุมรถบรรทุกและรถโดยสารที่ใช้งานบนท้องถนนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และถนนสาย หลักและสายรองที่เข้าสู่กรุงเทพมหานคร รวมถึงที่จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ Checking Point หากตรวจพบผู้ฝ่าฝืนจะ ลงโทษเปรียบเทียบปรับสถานหนักและสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นห้ามใช้ โดยเจ้าของรถต้องนำรถไปแก้ไขและนามาตรวจสภาพ อีกครั้งจนผ่านการตรวจวัดจึงจะนำไปใช้งานได้ 3.บูรณาการร่วมกับกรมควบคุมมลพิษในการออกตรวจวัดควันดำรถในพื้นที่ที่มีค่ามลพิษสูง 4.ควบคุมการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เพื่อให้เข้มงวดการตรวจวัด ควันดำรถยนต์ 5.กำชับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ให้เข้มงวดตรวจสอบ สภาพรถโดยสารไม่ให้ปล่อยควันดำขณะนำมาใช้งานบนท้องถนน 6.เปิดช่องทางร้องเรียนให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไข ปัญหา ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน หมายเลข 1584, ทาง Facebook, Line ด้วยการส่งภาพรถเข้ามา กรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบและลงโทษอย่างเด็ดขาดและจริงจัง และ7. ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่ง ทั้งรถโดยสารและรถบรรทุก เพื่อตรวจวัดณ สถานที่ประกอบการ

 

อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกได้เข้มงวดจริงจังกับรถที่ปล่อยควันดำเกินเกณฑ์ มาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ฝ่าฝืน โดยรถที่ตรวจพบควันดำจะเปรียบเทียบปรับทันที 5,000 บาท และ พ่นห้ามใช้ สำหรับรายที่ไม่เกินแต่อยู่ในเกณฑ์สูง (30-45%) จะออกใบเตือนเพื่อให้ปรับปรุงสภาพรถ ทั้งนี้ ผล การดำเนินงานตรวจวัดควันดำทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) เรียก ตรวจรถทั้งสิ้น 122,370 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานจำนวน 3,520 คัน ซึ่งได้ดำเนินการตามกฎหมายเด็ดขาดทุกราย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close