พาณิชย์เผยส่งออกส.ค.ติดลบ4%-8เดือนติดลบ2.19%

กระทรวงพาณิชย์ เผยสงครามการค้า, เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ฉุดส่งออกสิงหาคมกลับมาติดลบอีกครั้ง ที่ 4% - 8 เดือนยังติดลบ 2.19% เร่งผลักดันช่วงที่เหลือของปี ยังไม่ปรับเป้าใหม่

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการส่งออกของประเทศในช่วงเดือน สิงหาคม 2562 พบว่า การส่งออกกลับมาตัวติดลบอีกครั้งที่ร้อยละ 4.0 คิดเป็นมูลค่าการส่งออกที่ 21,914 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่การนำเข้าติดลบร้อยละ 14.62 คิดเป็นมูลค่า 19,862 ล้านเหรียญสหรัฐ ดุลการค้าในช่วงเดือนสิงหาคมยังคงเกินดุลที่ 2,052 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดยปัจจัยที่ทำให้การส่งออกของประเทศกลับมาติดลบอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมนั้น เป็นเพราะสถานการณ์สงครามการค้าที่ยังคงยืดเยื้อ ทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ มีผลทำให้การส่งออกทรุดตัวลง โดยเฉพาะการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV และเอเชีย หดตัวอยู่ในระดับสูง

ขณะเดียวกันสถานการณ์ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำ ส่งผลทำให้สินค้าส่งออกที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันหดตัวลงตามไปด้วย รวมทั้งความต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลกลดลง และการแข่งค่าของเงินบาทเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันทำให้การส่งออกติดลบ

ทั้งนี้นางสาวพิมพ์ชนก ได้เปิดเผยว่า จากการส่งออกในช่วงเดือนสิงหาคมที่กลับมาติดลบอีกครั้งส่งผลทำให้การส่งออกในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ยังคงติดลบ อยู่ที่ร้อยละ 2.19 คิดเป็นมูลค่าการส่งออกที่ 166,090 ล้านเหรียญสหรัฐ การนำเข้าติดลบร้อยละ 3.61 คิดเป็นมูลค่า 159,9,84 ล้านเหรียญสหรัฐดุลการค้าในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้อย่างคงเกินดุลอยู่ที่ 6,106 ล้านเหรียญสหรัฐ

และถึงแม้ว่าการส่งออกในช่วง 8 เดือนแรกของปียังคงติดลบแต่มีสินค้าบางรายการที่การส่งออกยังคงขยายตัวได้ อาทิ ผัก,ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป,ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ขยายตัว ร้อยละ 26.18 ทั้งในตลาดจีน,ฮ่องกง,อินโดนีเซียและมาเลเซีย รวมถึงสินค้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 5.6 ในตลาดญี่ปุ่น,เกาหลีใต้และสิงคโปร์

โดยทาง สนค. จะยังไม่มีการปรับเป้าหมายการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ในปีนี้ที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 3 โดยมั่นใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการเร่งผลักดันการส่งออกอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้การส่งออกทรุดตัวลงมากจนเกินไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close