“จุรินทร์”หนุนขึ้นทะเบียน GI เพิ่มมูลค่า

"จุรินทร์" สั่งเร่งขึ้นทะเบียน GI สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร เพิ่มรายได้ชุมชน ผลักดันส่งออก

จากการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินนโยบายในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ถือเป็นข้าวหอมมะลิที่ได้รับการันตีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการการันตีคุณภาพการผลิต

โดยที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่ดูแปลงนาสาธิตการทำนาอินทรีย์ ซึ่งเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ตัวอย่างที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดได้

ในขณะที่การขึ้นทะเบียน GI สินค้าท้องถิ่นเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นมาตรฐานการค้าสามารถผลักดันเป็นสินค้าส่งออกของประเทศได้ และหากประชาชนสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน 1368 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close