เร่งแก้อาหารเครื่องดื่มสนามบินแพง60วันเสร็จ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอ ทอท.ทำราคากลาง แก้ปัญหาอาหารและเครื่องดื่มในสนามบินแพง ดีเดย์ 60 วันแล้วเสร็จ

พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยหลังการหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในกรณีการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิว่า หลังจากลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการจำหน่ายอาหารที่ท่าอากาศยานพบว่ามีบางร้านอาหารที่จำหน่ายสินค้าสูงกว่าสัญญาที่กำหนดไว้ ร้อยละ 20-25 ดังนั้น จึงได้ข้อเสนอให้บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน หรือ ทอท. แก้ไขปัญหาด้วยการทำราคากลาง และขอให้กรมการค้าภายในติดตามตรวจสอบราคาอาหารและเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามกฎหมาย

ขณะเดียวกันได้ตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อตามตาม สำรวจราคากลางอาหารและเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้าจัดทำราคากลางประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ กรมการค้าภายใน ผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 30 วัน เพื่อให้ ทอท. นำไปใช้เป็นราคากลางในการกำหนดราคาขายไม่ให้เกินร้อยละ 20-25 หลังจากนั้นภายใน 60 วัน ทอท. จะต้องดำเนินการให้ร้านอาหารดำเนินการตามข้อเสนอ นอกจากนี้ให้มีการจัดสายตรวจเพื่อติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญา และจัดทำแอพลิเคชั่นเพื่อแจ้งข้อมูลร้านอาหารในท่าอากาศยาน

ขณะเดียวกันหลังจากหมดสัญญาสัมปทานบริหารพื้นที่ของทอท.ในช่วง ปี 2563 ได้เสนอให้มีการแบ่งพื้นที่เชิงพาณิชย์ออกเป็น 3 ส่วนเพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาด และกำหนดราคาขายอาหารและเครื่องดื่มไม่สูงกว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำไม่เกินร้อยละ 15 ด้าน ทอท. จะนำข้อเสนอไปพิจารณาและหากตรวจพบราคาอาหารจำหน่ายเกินราคาในสัญญา ถือเป็นเหตุเลิกสัญญาระหว่างผู้รับสัมปทานกับร้านอาหารได้

ข่าวน่าสนใจ

Close