กรมทางหลวงลุยมอเตอร์เวย์ดึงเอกชนร่วมทุน

กรมทางหลวงเปิดเวทีสัมมนามอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช บางใหญ่-กาญจนบุรี เร่งดึงเอกชนร่วมทุนคาดเสนอ ครม.ปลายปีนี้

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลโครงการก่อนประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) โดย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้บรรจุโครงการดังกล่าวในแผนปฏิบัติการลงทุนด้วยคมนาคม ตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างโยธา กำหนดแล้วเสร็จในปี 2563 กรมทางหลวงจะดำเนินการคัดเลือกเอกชนผู้ร่วมลงทุนในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษาด้วยรูปแบบ PPP Gross Cost แบ่งขอบเขตความรับผิดชอบภาครัฐและเอกชน เป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เอกชนเป็นผู้ออกแบบ และลงทุนค่าก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอกชนก่อสร้าง

ระยะที่ 2 ภาครัฐจะมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการทั้งหมด ทั้งงานโยธาในส่วนที่รัฐเป็นผู้ลงทุน และงานระบบที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน ตลอดจนเป็นผู้บริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางให้แก่ภาครัฐ ตามขอบเขตงานและเงื่อนไขที่กำหนด ระยะเวลาร่วมลงทุนไม่เกิน 30 ปี นับตั้งแต่เปิดให้บริการ โดยเงินรายได้ค่าผ่านทางทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของภาครัฐ ส่วนผลตอบแทนที่เอกชนจะได้รับเป็นค่าลงทุนก่อสร้างงานระบบและค่าจ้างการดำเนินงานและบำรุงรักษา โดยกรมทางหลวงจะเร่งดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการ เพื่อนำเสนอผลให้คณะรัฐมนตรี ครม.พิจารณาเดือนธันวาคม 2561 และลงนามสัญญาต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close