“ศักดิ์สยาม”เล็งบินญี่ปุ่นประชุมไฮสปีด

รมว.คมนาคม ต้อนรับประธานสมาคมรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศ พร้อมบินญี่ปุ่น ต.ค. ร่วมประชุมไฮสปีด

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ Mr. Masafumi Shukuri ประธานสมาคมรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศ หรือ International High Speed Rail Association (IHRA) และคณะ เข้าพบ เพื่อเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย และกองต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมให้การต้อนรับ

 

ในการนี้ ประธานสมาคมรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศ ได้แนะนำองค์กร IHRA พร้อมทั้งเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมประชุม Meeting IHRA ในเดือนตุลาคม 2562 ที่ประเทศญี่ปุ่น และเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา IHRA International Forum โดยจะมีหัวข้อการประชุม คือ การพัฒนาระบบรางและการพัฒนาเมือง และหัวข้อ Mobile Phone Bigdata ในเดือนมกราคม 2563 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้แสดงความยินดีที่จะเข้าร่วมประชุม หากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่ติดภารกิจเร่งด่วนสำคัญที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close