กรมบัญชีกลางอบรมข้อตกลงคุณธรรม

กรมบัญชีกลาง จัดอบรมโครงการข้อตกลงคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง ป้องกันการทุจริต

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดอบรมโครงการข้อตกลงคุณธรรม เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายเเละเเนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเเละผู้ประกอบการ พร้อมกล่าวว่า โครงการข้อตกลงคุณธรรม เป็นการดำเนินงานร่วมกับกรมบัญชีกลาง ที่ผ่านมากรมบัญชีกลางได้ผลักดันให้เกิด
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเเละผู้ประกอบในการป้องกันการทุจริต โดยการใช้โครงการดังกล่าวเป็นเครื่องมือ ทำให้ประหยัดงบประมาณเเผ่นดินได้ 74,893 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.4 ของงบประมาณโครงการที่ดำเนินการจัดหา

พร้อมย้ำให้ประกอบการเเสดงความชัดเจนถึงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง หวังลดช่องทางการทุจริต เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ

ทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งเเต่ 500 ล้านขึ้นไป ต้องจัดให้มีนโยบายเเละเเนวทางการป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม เเละระบุเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ห้ามไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการติดสินบนให้ประโยชน์ในการเสนอราคา

ข่าวน่าสนใจ

Close