“อุตตม”เล็งขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์0%

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายสรรพสามิต เตรียมเก็บภาษีเครื่องดื่มประเภทเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการมอบหมายนโยบายผู้บริหารกรมสรรพสามิต โดยเน้นย้ำให้จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ ให้รัดกุมมากขึ้น โดยกำชับให้เร่งนำอีแสตมป์มาใช้ในการจัดเก็บภาษี เพื่อป้องกันการรั่วไหล

ทั้งนี้ในส่วนของการปรับขึ้นภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มที่มีความหวาน ที่จะมีผลในวันที่ 1 ต.ค.นี้ นั้นล่าสุดกรมฯ อยู่ระหว่างพิจารณาปรับอัตราภาษีกลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ใหม่ โดยจะมีการจัดกลุ่มเครื่องดื่มแยกประเภทให้ชัดเจนมากขึ้น

ส่วนเครื่องดื่มประเภทเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ จากที่จัดเก็บภาษีเท่าน้ำอัดลมจะมีการแยกพิกัดใหม่ให้สูงกว่าน้ำอัดลม แต่ต่ำกว่าเบียร์ เพื่อลดการบริโภคของคนรุ่นใหม่ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close