GITพัฒนาผู้ประกอบการส่วนภูมิภาครับสากล

สถาบันฯ GIT เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการส่วนภูมิภาค ตอบโจทย์ตลาดสากล แสดงผลงานผ่านงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 64

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับส่วนภูมิภาคเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก โดยตั้งเป้าหมายในการลงพื้นที่ 15 จังหวัด อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน สุโขทัย แพร่ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต จังหวัดตาก จังหวัดพังงา และกาญจนบุรี พัฒนาต่อยอดให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับกระจายอยู่ใน 15 จังหวัดนี้กว่า 111,000 ราย โดยสถาบันฯได้นำทีมงานผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ท้องถิ่น ร่วมกันสร้างสรรค์ เครื่องประดับที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นของแต่ละจังหวัด ให้มีความสวยงาม ร่วมสมัย และสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน

อย่างไรก็ตาม ได้มีการนำผลงานการออกแบบเครื่องประดับในโครงการนี้มาจัดแสดงในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 64 ด้วย นอกจากจะแสดงความสำเร็จในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับส่วนภูมิภาคแล้ว ยังได้ผลักดันผู้ประกอบการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาค ให้เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงผลงาน ณ บริเวณ คูหา New Faces จำนวน 29 ราย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขยายตลาดสินค้าไทยจากชุมชนสู่สากล

ข่าวน่าสนใจ

Close