อาเซียนทำเว็บไซต์เชื่อมข้อมูลถิ่นกำเนิดสินค้า

กรมการค้าต่างประเทศ เผย อาเซียนตกลงจัดทำเว็บไซต์เชื่อมโยงข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง คาดมีผลบังคับใช้ มี.ค.63 ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้าขายสินค้าระหว่างกัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะ อนุกรรมการความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Intersessional SC-AROO) กับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ที่ ประเทศอินโดนีเซีย โดยในการประชุม อาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดทำเว็บไซต์การรับรองถิ่นกำเนิดด้วยตนเองของอาเซียน (AWSC) เพื่อรองรับบทบัญญัติการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน โดยคาดว่าจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งการจัดทำเว็บไซต์นี้จะทำให้ผู้ประกอบการในอาเซียนได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง กับประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ

โดยกรมฯ จะส่งข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเชื่อมโยงข้อมูลไปยังศุลกากรประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศทันที ทำให้ผู้นำเข้าสามารถทำพิธีการศุลกากรในการนำเข้าสินค้าได้ตลอดเวลา โดยศุลกากรประเทศผู้นำเข้าสามารถค้นหารหัสประจำตัวหรือชื่อผู้ส่งออกในเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น

ข่าวน่าสนใจ

Close