ประมงถก”หม่อมเต่า”แก้ปัญหาขาดแรงงาน

ประธานสมาคมการประมงฯ หารือ "หม่อมเต่า" ติดตามแก้ปัญหาขาดแรงงาน วอนเปิด ONE STOP SERVICE ต่ออายุใบอนุญาตต่างด้าว

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านแรงงาน โดยนายมงคล กล่าวว่า เนื่องจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกชาวประมงทั่วประเทศไทยเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเลเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่ากระทรวงแรงงานจะมีนโยบายต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานปัจจุบัน แต่ยังไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ เนื่องจากขาดแรงงาน ซึ่งนโยบายของกระทรวงแรงงานในปัจจุบันนั้นแรงงานที่จะเข้ามาทำงานภาคประมงรายใหม่ จะต้องดำเนินการผ่าน MOU เท่านั้น ซึ่งมีความล่าช้า ทำให้อุตสาหกรรมประมงประสบปัญหา

สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้ขอความอนุเคราะห์ให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเลและปัญหาต่าง ๆ โดยขอให้เปิด ONE STOP SERVICE เพื่ออำนวยความสะดวกในการต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปี 2562 -2563 เหมือนที่เคยปฏิบัติมา สนับสนุนให้มีการใช้มาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก.ประมง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง โดยเปิดโอกาสให้แรงงานใหม่สามารถมาทำงานในเรือประมงได้อย่างรวดเร็ว ขอให้ชาวประมงสามารถเลือกจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงาน ผ่านธนาคาร หรือจ่ายเป็นเงินสดได้เนื่องจากในแต่ละเดือนแรงงานประมงส่วนใหญ่จะเบิกเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 50 % ของเงินเดือน ขอให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการตรวจแรงงานและการดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2561 ความชัดแจนในการออกกฎ ระเบียบ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.2562

ทั้งนี้ รมว.แรงงาน ได้รับทราบและจะมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการและหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close