ก.แรงงานเยี่ยมคนไทยในอิสราเอล

ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน พร้อมอธิบดีกรมการจัดหางาน เยี่ยมแรงงานไทยในอิสราเอลให้กำลังใจเน้นย้ำตั้งใจทำงานไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด

นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะเดินทางไปพบปะนายจ้างและตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ณ โมชาฟลาคิช (Lakhish) ซึ่งเป็นไร่องุ่นที่จ้างคนไทยมาทำงานด้านการเกษตร

ทั้งนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการพบปะนายจ้างทราบว่า คนงานไทยมีความขยันขันแข็ง แต่มีข้อเสียเรื่องการเปลี่ยนนายจ้าง และยาเสพติด นอกจากนั้น บางรายมีสุขภาพไม่พร้อมจะทำงาน และจากการพูดคุยกับคนงานไทยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ที่เดินทางมาทำงานได้ประมาณ 1 ปี ทราบว่ามีรายได้กว่า 40,000 บาท/เดือน โดยนายจ้างจัดหาที่พักให้ ส่วนอาหารคนงานจัดหาเอง สามารถเก็บเงินส่งกลับบ้านได้ประมาณ 30,000 บาท/เดือน

ทั้งนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้กำลังใจ และขอให้แรงงานไทยตั้งใจทำงาน ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รู้จักเก็บออม พยายามเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปประกอบอาชีพและพัฒนาด้านการเกษตรของไทยต่อไป

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในอิสราเอล จำนวน 25,095 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตร ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานตามโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2555 – 31 กรกฎาคม 2562 มีแรงงานไทยภาคเกษตรเดินทางไปทำงานแล้ว ประมาณ 36,000 คน และมีรายได้ส่งเงินกลับประเทศไทย ประมาณ 20,000 ล้านบาท

ข่าวน่าสนใจ

Close