รางวัลสถานประกอบการจัดการแรงงานยอดเยี่ยม

กระทรวงแรงงาน แถลงข่าวจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานการแถลงข่าวการจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้จัดให้มีการประกวดสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการแรงงานยอดเยี่ยม หรือ Thailand Labour Management Excellence Award ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยสถานประกอบกิจการที่จะได้รับรางวัลดังกล่าวจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากระยะเวลาในการธำรงรักษารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในระดับดีเด่น และธำรงรักษามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) และได้ผลคะแนนรวมสูงสุด

\

โดยสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลในปี 2562 นี้ มีจำนวน 3 รางวัล แบ่งเป็น สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ (ลูกจ้างตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป) ได้แก่ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ, สถานประกอบกิจการขนาดกลาง (ลูกจ้าง 300 ถึง 999 คน) ได้แก่ บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด จังหวัดชลบุรี, สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก (ลูกจ้าง 1 ถึง 299 คน) ได้แก่ บริษัท นิวลี่ เว๊ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

นอกจากนี้ ในวันดังกล่าวจะมีการมอบโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตรจากกระทรวงแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม สถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษามาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รางวัลหน่วยงาน ความปลอดภัย ดีเด่นระดับประเทศ และรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close