เงินบาทสัปดาห์หน้า30.60-31/ดอลลาร์

ซีไอเอ็มบี ไทย คาด ค่าเงินบาทสัปดาห์หน้า 30.60-31.00 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จับตาสงครามการค้า ,ธปท.แถลงเศรษฐกิจ 30 ส.ค.

สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) คาดเงินบาทสัปดาห์หน้าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 30.60-31.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยยังต้องจับตาการเจรจาการค้าสหรัฐฯกับจีน รวมถึงการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเดือนกรกฎาคม 2562 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นี้

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/62 ขยายตัว 2.3% (YoY) ส่งผลให้ครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.6% (YoY) ทั้งนี้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเผชิญความท้าทายหลายด้าน โดยมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการทั้งในปีนี้และปีหน้า โดยเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 62 เริ่มเห็นแนวโน้มถูกผลกระทบจากหลายปัจจัยทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัว ทั้งจากเศรษฐกิจโลก มาตรการกีดกันทางการค้า ความผันผวนทางการเงิน รวมถึงปัจจัยในประเทศเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว

ข่าวน่าสนใจ

Close