ตรวจสนามบินบุรีรัมย์รับโมโตจีพี2019

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานสนามบินบุรีรัมย์ เตรียมพร้อมรับการแข่งขันโมโตจีพี2019 เร่งติดเครื่อง EDS ก่อนจัดงานเพื่อความปลอดภัย

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยานตรวจติดตามผลการดำเนินงานท่าอากาศยานบุรีรัมย์รับฟังการเตรียมความพร้อมของ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ในการรองรับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรายการ “PTT Thailand Grand Prix Moto GP 2019” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562

พร้อมกล่าวว่า ได้เร่งรัดการติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS ให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดการจัดงานที่จะมีขึ้น รวมถึงการจัดเตรียมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสนามบินและการซ่อมรางระบายน้ำ โครงการปรับปรุงระบบน้ำและไฟฟ้า ให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2563-2565 กรมท่าอากาศยานได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ด้วยงบประมาณ 775 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยอาคารผู้โดยสารหลังใหม่จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้อีก 600คนต่อชั่วโมง หรือ 1.7 ล้านคนต่อปี ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ.2558-2565) ในการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ มีสายการบินภายในประเทศเปิดให้บริการจำนวน 2 สายการบิน ได้แก่สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ รวมวันละ 10 เที่ยวบิน (ไป- กลับ) เพื่อรองรับกับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี

 

ข่าวน่าสนใจ

Close