กกร.ยื่นสมุดปกขาวต่อนายกฯลุยศก.

กกร.ยื่นสมุดปกขาวต่อนายกรัฐมนตรี ชู 6 ประเด็นเร่งทำ ลุยเศรษฐกิจ แก้อุปสรรคให้ทันต่อเหตุการณ์

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบัน หรือ กกร. ซึ่งประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ได้เข้ายื่นสมุดปกขาวต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  หลังจากได้ระดมความคิดเห็นจากภาคเอกชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ทันต่อเหตุการณ์

โดยสมุดปกขาวจะมี 6 ประเด็น สำคัญ ที่ต้องการให้รัฐบาลใหม่เร่งดำเนินการ ประกอบด้วย การเสริมสร้างความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน โดยเสนอให้มีการยกระดับการทำงานของภาครัฐและเอกชนในระดับต่างๆให้มากขึ้น, เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอกชน, ยกระดับSMEs สินค้า บริการ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล, การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ สนับสนุนโครงการที่สำคัญของภาครัฐให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง, เสริมสร้างธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม ยกระดับทักษะความรู้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ข่าวน่าสนใจ

Close