“สมคิด”สั่งยกเครื่องลุยช่วยธุรกิจ SME

รองนายกฯ "สมคิด" สั่งกระทรวงอุตสาหกรรมยกเครื่องลุยช่วย SME เตรียมโรดโชว์ดึงนักลงทุนจีน ญี่ปุ่นเข้าไทย

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ว่า การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนที่กระทรวงอุตสาหกรรมต้องเข้าไปกำกับดูแล เนื่องจากกลุ่มผู้ประกอบการSMEs ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาระเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงตัว กระทรวงอุตสาหกรรมจึงต้องเร่งดำเนินการขับเคลื่อนแผนงานอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการประกันความเสี่ยงค่าเงินให้กับผู้ประกอบการ เสริมองค์ความรู้ในการทำธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงให้ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร นำโมเดลการพัฒนาสินค้าเกษตรของประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้ ยกระดับภาคการเกษตรของไทยสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมต้องปรับโครงสร้างการทำงานใหม่ทั้งระบบ ต้องไม่วางตัวเป็นหน่วยงานที่มอบแต่เงินทุนให้ผู้ประกอบการSMEe แต่จะต้องปรับรูปแบบเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้  หาช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ หาแพคเก็จที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

ขณะเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรมต้องวางแผนโรดโชว์แผนการลงทุนของไทยเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากประเทศจีน และญี่ปุ่น ที่ได้ย้ายฐานการผลิตจากไทยไปเวียดนาม ต้องพัฒนาขีดความสามารถให้สามารถรองรับนักลงทุนที่จะย้ายฐานการผลิตมาไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ต้องออกมาตรการสนับสนุนการลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนจากต่างชาติ

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตกลุ่มอุตสาหกรรมสตาร์ทอัพ จะเข้ามาเป็นเครื่องยนต์ใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้นควรจะสนุบสนุนและต้องมีโครงสร้างให้กลุ่มเหล่านี้ โดยให้มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วม แล้วรัฐบาลเข้ามามีส่วนช่วย ให้เกิด “Mass Entrepreneur”

ข่าวน่าสนใจ

Close