รัฐเล็งตั้งคกก.ดูแลการเงินการคลัง

รองนายกฯสมคิด เผย ภาครัฐเตรียมตั้งคณะกรรมการดูแลด้านการเงินการคลัง หวังเสถียรภาพค่าเงินบาท ห่วงส่งออกโตต่ำกว่าที่ประเมินไว้

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย นั้น ภาครัฐได้ได้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อดูแลด้านการเงินการคลังของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาท ลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการตอบโตทางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ทั้งนี้มองว่าสถานการณ์อาจมีแนวโน้มที่จะรุนแรงและหากเป็นเช่นนี้จะทำให้กระทบกับการส่งออกของไทยในอนาคตมีโอกาสขยายตัวได้ต่ำกว่าที่ประเมินไว้และส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจดังนั้นไทยควรจะต้องเตรียมมาตรการรองรับลดผลกระทบที่จะตามมา

ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขณะนี้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร กระทรวงการท่องเที่ยวได้จัดเตรียมแนวทางเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้ รวมถึงเร่งผลักดันโครงการค้างท่อเบิกจ่ายงบประมาณลงสู่ระบบเศรษฐกิจ

ข่าวน่าสนใจ

Close