“สมคิด”เร่งลงทุนสร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจ

รองนายกฯสมคิด เน้นย้ำหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เร่งลงทุน สร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจประเทศ ยืนยันรัฐบาลผสมทำงานร่วมกันไร้ปัญหา

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กล่าวในการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง ว่า ได้มอบหมายให้ผู้บริหารหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกกระทรวงต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทุกกระทรวงการทำงานต้องสอดคล้องกัน ต่อยอดโครงการต่าง ๆจากรัฐบาลเดิมปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ นำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ไทยต้องเร่งลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ เข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะโครงการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ อีอีซี จะต้องเห็นผลชัดเจนในปีหน้า ไทยจะต้องเป็นฐานการผลิตและการลงทุน

และในปีหน้าจะต้องมีใช้ระบบ 5G ในพื้นที่อีอีซี เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่เพิ่มมูลค่าของสินค้าส่งออกของประเทศไทย ซึ่งจะต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาภาคการเกษตรยุคใหม่เชื่อมโยงไปกับภาคการการท่องเที่ยวรูป

ทั้งนี้ภาคเอกชนไทยถือว่ามีส่วนสำคัญ ที่จะร่วมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหลังจากนี้โครงการลงทุนต่างๆจะเดินหน้าได้ตามแผนงาน เพราะมีรัฐบาลที่ชัดเจนที่จะเข้ามาผลักดันแต่ละโครงการให้มีความก้าวหน้า หลังจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดความล่าชัาจากความไม่ชัดเจนทางการเมือง ขณะที่ประเด็นข้อกังวลเรื่องรัฐบาลผสมจะไม่สามารถทำงานร่วมกันได้นั้น ขอยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาอย่างเด็ดขาด รัฐมนตรีทุกกระทรวงสามารถพูดคุยการทำงานร่วมกันได้

 

ข่าวน่าสนใจ

Close