ราคาประกันรายได้เกษตรกรปาล์มน้ำมัน4บ./กก.

กระทรวงพาณิชย์ เคาะราคาประกันรายได้เกษตรกรปาล์มน้ำมันกก.ละ 4 บาท กำหนดรับเงิน 25 ไร่ต่อครัวเรือน รวมจ่าย 4 ครั้งต่อปี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุม3ฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน ซึ่งประกอบไปด้วยภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันจะประกันราคาปาล์มน้ำมันที่ กิโลกรัมละ 4 บาท โดยกำหนดให้เกษตรกรรายย่อยที่มีสิทธิ์ในการรับเงินประกัน 25 ไร่ต่อครัวเรือน หรือ ไม่เกิน 75 ตัน กำหนดจ่ายทุก 3 เดือน รวม 4 ครั้งต่อปี เนื่องจากต้องการให้ราคามีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เช่น หากราคาตลาดอยู่ที่อยู่ที่กิโลกรัมละ 3.80 บาท ก็จะนำไปลบกับ 4 บาท จะได้ราคาส่วนต่างที่ต้องจ่ายให้กับเกษตรกร

ทั้งนี้จะให้สิทธิ์กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานของรัฐและจ่ายเงินผ่านบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. เพื่อให้เงินได้ถึงมือเกษตรกรโดยตรง

และจากนี้จะเสนอผลประชุมต่อคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธาน ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

และในเร็วๆนี้จะเดินทางพบปะเกษตรกรชาวสวนปาล์มทางภาคใต้ เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ เพื่อติดตามความคืบหน้าของมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาล

ข่าวน่าสนใจ

Close