พลังงานประชุมเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดประชุมนานาชาติเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพใช้งาน ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้จัดประชุมนานาชาติเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ภายใต้ ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025 และตามแผนปฏิบัติการภายใต้ ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) Phase I (2016-2020) ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ถ่านหินให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

นอกจากนี้ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนบริษัท หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องด้านเชื้อเพลิงถ่านหิน ทั้งในและต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิด

สำหรับระยะเวลาการจัดประชุมนานาชาติเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (International Conference & Workshop on Clean Coal Technology 2019) นั้น กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมในวันแรก จะเป็นการนำเสนอแนวโน้มสถานการณ์ ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ ระหว่างภาครัฐกับเอกชน ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร และในวันที่ 2 จะเป็นการเรียนรู้ผลงานของผู้ประกอบการ ด้านเชื้อเพลิงถ่านหินที่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน ในรูปแบบของการนำเสนอและการเยี่ยมชมสถานที่จริง ณ โครงการระบบการจัดเก็บถ่านหินแบบปิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (โครงการวัดบันได) ของบริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (SCG International Corporation Co., Ltd.,) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวน่าสนใจ

Close