ครม.ออก6มาตรการเร่งด่วนแก้ภัยแล้ง

ครม.ออก 6 มาตรการเร่งด่วนแก้ภัยแล้ง พร้อมตั้งครม.เศรษฐกิจ ประชุมทุกวันจันทร์

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ เพื่อทำหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ โดยเป็นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยใน 4 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมเสนอมาตรการแก้ไขสถานการณ์ต่อนายกรัฐมนตรี

พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาว แบ่งเป็น 6 มาตรการเร่งด่วน อาทิ การใช้ฝนหลวง การบูรณาการร่วมกันระหว่าง 4 กระทรวง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และให้นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นเลขาธิการ โดยจะมีการประชุมเป็นประจำทุกวันจันทร์

 

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close