สวนยางใช้สิทธิFTAขยายตลาดตปท.

กรมเจรจาการค้าฯลงพื้นที่ภาคใต้ ให้ความรู้ชาวสวนยางใช้สิทธิ FTA ขยายตลาดต่างประเทศ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง สำรวจศักยภาพสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก และได้หารือเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ในการเจาะตลาดต่างประเทศ โดยพบว่าสหกรณ์ฯ มีสมาชิก 86 ราย มีพื้นที่ประมาณ 4,600 ไร่ รับซื้อน้ำยางจากสมาชิกเพื่อแปรรูปเป็นหมอนและที่นอนยางพารา โดยสหกรณ์ฯ ได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราโดยใช้ประโยชน์จาก FTA โดยเฉพาะ FTA อาเซียน และอาเซียน-จีน ซึ่งไม่เก็บภาษีนำเข้ากับสินค้ายางพาราที่ส่งออกจากไทยแล้ว

 

นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายที่จะทำตลาดในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป โดยยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ในปี 2561 ไทยส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง มูลค่า 4,602 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นยางแท่ง 2,222 ล้านเหรียญสหรัฐ น้ำยางธรรมชาติ 1,354 ล้านเหรียญสหรัฐ ยางแผ่น 902 ล้านเหรียญสหรัฐ และยางพาราอื่นๆ 123 ล้านเหรียญสหรัฐ และในช่วง6เดือนแรกของปี 2562 ไทยส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง มูลค่า 2,177 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ กรมฯ มีแผนจะดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” ในครั้งที่ 3 ที่สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี และครั้งที่ 4 ที่สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close