ผู้ว่าธปท.แนะปรับตัวตามยุคหลุดกับดักหนี้

ผู้ว่า ธปท. แนะทุกภาคส่วน เร่งปรับตัวตามยุค พัฒนาหลุดกับดักหนี้ สร้างความยั่งยืน

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาในงาน National Director Conference 2019 ว่า ที่ผ่านมาประเทศไทย ประสบปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำและบุคคลส่วนใหญ่ติดกับดักหนี้อยู่มาก ทั้งภาคครัวเรือน ที่มีหนี้ครัวเรือนเป็นอันดับต้นของโลกจนปัจจุบันหนี้ครัวเรือนอยู่ระดับร้อยละ 78.7 ของ จีดีพี เป็นผลมาจากภาคธุรกิจสนับสนุนให้ลูกค้าซื้อของใช้ฟุ่มเฟือยและเกินความจำเป็น ทำให้คนไทยมีหนี้เร็ว ระยะเวลานาน และมีมูลหนี้มากขึ้น โดยคนไทยมีหนี้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นจากปี 53 อยู่ที่ 70,000 บาทต่อคน เป็น 150,000 บาทต่อคนในปี 60 ซึ่งจำนวนนี้ยังไม่รวมหนี้นอกระบบ ส่งผลให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มจนอาจเกิดปัญหาสังคมได้ จึงต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ผ่านมาทาง ธปท. ได้ปรับปรุงการกำกับดูแลทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งการออกมาตรการให้สถาบันการเงินดูแลลูกค้าอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ทาง ธปท. ยังสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและสถาบันการเงินเป็นความสำคัญของการรับผิดชอบทางสังคมทั้งการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้สถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการภาคธุรกิจมากขึ้นเพื่อความยั่งยืน

ข่าวน่าสนใจ

Close