พาณิชย์ปรับลุคFarmOutletเกษตรยุคใหม่

กระทรวงพาณิชย์ ปรับภาพลักษณ์ Farm Outlet เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ เพิ่มการค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมการค้าภายในได้ปรับภาพลักษณ์ Farm Outlet ให้ทันสมัย พร้อมยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นระบบ ทั้งการขายและการตลาด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก ขยายช่องทางการจำหน่ายผ่านออนไลน์ให้มากขึ้น โดยปัจจุบัน ฟาร์มเอาต์เล็ต มีอยู่ 66 แห่งใน 39 จังหวัด และในปีนี้ ตั้งเป้าจะขยายเพิ่มเติมอีก 7 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งสมาคมภัตตาคารไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ในการอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร และห้างสรรพสินค้า เช่น เดอะมอลล์ และเครือเซ็นทรัล ที่เปิดพื้นที่ขายให้สินค้าเกษตรไทย แต่ยังพบว่าผู้บริโภคยังไม่เข้าใจถึงบทบาทที่แท้จริงของฟาร์มเอาต์เล็ต ทำให้ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อได้ จึงเชื่อมั่นว่าการปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้ทันกับการทำเกษตรยุคใหม่ โดยใช้การตลาดนำการผลิต และเพิ่มช่องทางการตลาดสู่ออนไลน์ จะเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ได้มากขึ้น

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close