ไทยเป็นเจ้าภาพถกเศรษฐกิจกลุ่มอาเซียน

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานภายใน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน หรือ HLTF-EI ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคมนี้ ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เข้าหารือในประเด็นสำคัญ อาทิ ทบทวนการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ จากการประชุมครั้งที่แล้ว เช่น ระบบบริหารจัดการกฎระเบียบของอาเซียน และการกำหนดกลยุทธ์ในการเจรจา FTA ของอาเซียน

โดยการประชุมจะเป็นการหารือในประเด็นเชิงนโยบายที่จะกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนต่อไปในอนาคต รวมทั้งจะมีการประเมินสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้าโลกที่จะส่งผลต่อการรวมกลุ่มของอาเซียนในอนาคต เพื่อจะได้วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนปี 2561 มีมูลค่าการค้ารวม 113,934 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 โดยการส่งออกของไทยไปอาเซียนในปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย

ข่าวน่าสนใจ

Close