กพร.ฝึกฝีมือแรงงานป้อนEECแล้ว2,852คน

"ประวิตร" ห่วงใยประชาชนช่วงฤดูฝน สั่งกำชับกองทัพเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ กพร. เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการฝึกทักษะหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน โดยเน้นย้ำเรื่องคุณภาพเป็นหลักให้เป็นแรงงานคุณภาพ มีทักษะฝีมือที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม และแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังแรงงานในพื้นที่ EEC โดยจะส่งเข้าไปฝึกงานยังบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ EEC เพื่อให้เจ้าของกิจการ หัวหน้างาน ได้สังเกตุพฤติกรรมในการทำงาน รวมถึงทักษะฝีมือ หากตรงตามความต้องการจะรับเข้าทำงานทันที โดยปี 2562 มีเป้าหมายดำเนินการทั่วประเทศจำนวน 5,259 คน ดำเนินการแล้ว 2,852 คน สาขาฝึกประกอบด้วย ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง ช่างอุตสาหการ ช่างกล ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จะได้รับการฝึกควบคุมหุ่นยนต์ในงานเชื่อมอุตสาหกรรมด้วย

ทั้งนี้การอบรมมีหลักสูตรระยะสั้น 18-30 ชั่วโมง และระยะยาว 2-6 เดือน การฝึกระยะยาวเป็นหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานในสาขาที่อบรม จึงแบ่งการฝึกออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกดำเนินการฝึกในหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่วงที่ 2 จะฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกประสบการณ์การทำงาน

ข่าวน่าสนใจ

Close