กรมสรรพากรเตือนได้เวลายื่นภ.ง.ด.51

กรมสรรพากร เตือนได้เวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51

กรมสรรพากรขอประชาสัมพันธ์ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทราบว่า ขณะนี้ได้เวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการพร้อมชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ได้ถึงวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 หรือยื่นแบบฯ พร้อมชำระภาษีผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th ได้จนถึง วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถ Download แบบ ภ.ง.ด.51 พร้อมทั้งศึกษาวิธีการกรอกแบบแสดงรายการฯ ได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หัวข้อ Download > แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง/คำขอต่าง ๆ > ภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือ Scan QR Code ที่อยู่ด้านหน้าแบบแสดงรายการฯ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 และหากพบเห็นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี ขอให้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่างๆ ที่ www.rd.go.th > เมนู “แจ้งเบาะแสข้อมูลแหล่งภาษี” เพื่อที่กรมสรรพากรจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close