เอกชนขอรัฐบาลทบทวนขึ้นค่าแรง

เอกชนขอรัฐบาลทบทวนขึ้นค่าแรงรอบคอบ ห่วงซ้ำเติมธุรกิจจากเศรษฐกิจโลก

นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในเวียนนา บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมีการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมากหากรัฐบาลมีการพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ จะส่งผลกระทบกับต้นทุนการผลิตของทางบริษัททันที จึงต้องการให้รัฐบาลใหม่มีการพิจารณาในการปรับขึ้นค่าแรงอย่างรอบคอบตามภาวะเศรษฐกิจ ในขณะที่ผู้ประกอบการเอง มีการปรับตัวด้วยการใช้นวัตกรรมในการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อทำให้สินค้าที่ได้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนในขณะนี้จากสงครามการค้ารวมถึงค่าเงินบาทแข็งค่าของไทยเป็นปัจจัยกดดัน ในการทำธุรกิจ หากถูกซ้ำเติมด้วยปัจจัยค่าแรงจะยิ่งส่งผลกระทบกับความสามารถของผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close