“อุทัย”ค้านแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร

ประธาน สยยท. จี้ รมว.เกษตรฯคนใหม่ แก้ปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำ ค้านใช้เงินแทรกแซงราคา ชี้ ไม่ยั่งยืน แนะ เพิ่มมูลค่ายางพารา

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย หรือ สยยท. เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า อยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ เร่งผลักดันราคาสินค้าเกษตรทุกชนิคให้สูงขึ้น เนื่องจากขณะนี้เกษตรกรประสบปัญหาขายในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ซึ่งวิธีการแก้ปัญหา ไม่อยากให้มองแต่เพียงการนำเงินไปแทรกแซงราคา หรือ อุดหนุนเท่านั้น เพราะเป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่ยั่งยืน โดยในส่วนของยางพาราและปาล์มน้ำมันนั้น ควรที่จะให้เกษตรกรปลูกพืชผสมผสาน ขณะเดียวกันจะต้องเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา ด้วยการแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง โดยที่ภาครัฐปล่อยกู้ให้กับเกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อจะได้นำเงินมาหมุนเวียนในอุตสาหกรรมดังกล่าว

 

 

นอกจากนี้ ประธาน สยยท. กล่าวอีกว่า เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ รับตำแหน่งแล้ว ก็อยากให้ลงพื้นที่ไปดูวงจรอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่ด้วย เพื่อที่จะได้ร่วมกับขับเคลื่อน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close