ตลท.เตือนดูข้อมูล3หุ้นที่ถูกเพิกถอน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ IEC, LVT และ YNP ที่จะถูกเพิกถอน

ตามที่ในวันนี้ (20 มิถุนายน) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ IEC, LVT และ YNP จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเพิกถอน คือระหว่างวันที่ 1 ถึง 9 กรกฎาคม 2562 โดยเมื่อครบระยะเวลาการเปิดซื้อขายดังกล่าว (วันที่ 9 กรกฎาคม 2562) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเพิกถอนหุ้นสามัญของ 3 บริษัทดังกล่าวข้างต้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

เนื่องจากหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่จะถูกเพิกถอน จึงขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance (ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์) และขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้มีการซื้อขาย รวมทั้งขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจซื้อขาย เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, ความเห็นผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, คณะกรรมการ, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้นสามัญของ IEC, LVT และ YNP จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และจะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1-9 ก.ค. 2562 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance ได้ที่ https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15609878313021&language=th&country=TH รวมทั้งสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญรายบริษัทได้ที่ www.set.or.th โดยพิมพ์ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ช่อง “Get Quote”

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close