หอการค้าเหนือจึ้รัฐบาลใหม่แก้ราคาสินค้าเกษตร

ประธานหอการค้าภาคเหนือ จี้ รัฐบาลใหม่เร่งแก้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ พร้อมลดความเหลี่อมล้ำของรายได้ประชาชน

นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ (ประธานหอการค้าภาคเหนือ) เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ทางภาคเอกชนทางภาคเหนือต้องการให้ ทางคณะรัฐมนตรีใหม่ เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องราคาสินค้าพืชผลทางเกษตรกร เช่นข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด และยางพารา เป็นการทำให้ชาวรากหญ้ามีเงินในกระเป๋ามากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ฐานราก  นอกจากนี้ อยากเห็นรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำจากรายได้ของประชาชน ให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนลดน้อยลง  ขณะเดียวกัน อยากให้รัฐบาลใหม่ช่วยเร่งผลักดันเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนั้น ในภาคเหนือ ซึ่งมี 2-3 เส้นทางได้อยากให้ดำเนินการโดยเร็ว เช่นเส้นทางหมายเลข 106 อ.เถิน จ.ลำปาง เลี่ยงเชียงใหม่ ไปแม่ฮ่องสอน เพื่อทำให้การขนส่งสินค้าต่างๆไปแม่ฮ่องสอนสะดวกขึ้น

 

 

ส่วนอีกเส้นคือเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอีสต์-เวสต์ คอริดอร์ส ( East-West Corridor) ที่อยู่ในแผนพัฒนาระบบคมนาคมภาคตะวันออก ที่ขณะนี้ติดปัญหาเรื่องคอขวดบริเวณ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ รัฐบาลต้องรีบตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร จะขุดอุโมงค์หรือใช้วิธีการอื่นๆ เพื่อจะทำให้เส้นทางคมนาคมสวดมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close