ประกันสังคมเผยยอดใช้สายด่วน1506เดือนพ.ค.

ประกันสังคม เผย ผลดำเนินงานให้บริการศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 พบมีผู้สอบถามข้อมูลถึง 414,590 ครั้ง     

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมามีจำนวนนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป โทรศัพท์สอบถามข้อมูลสูงถึง 414,590 ครั้ง ได้แก่

  1. สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม จำนวน 137,744 ครั้ง
  2. ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกันตน จำนวน 127,130 ครั้ง
  3. การสมัครและการส่งเงินสมทบ มาตรา 39 จำนวน 61,555 ครั้ง
  4. ผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 21,711 ครั้ง
  5. ข้อมูลสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด จำนวน 14,247 ครั้ง
  6. อื่นๆ จำนวน 52,203 ครั้ง

โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยให้คำปรึกษาและบริการข้อสอบถามต่างๆ ผ่านโทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และศูนย์บริการข้อมูล 1506 ยังให้บริการลูกจ้าง ผู้ประกันตน สามารถติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ตคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งสามารถโต้ตอบข้อสอบถามได้ทัน โดยการแชทกับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประกันตนได้ทันที

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close