ขายน้ำมันปาล์มต่ำกว่าทุนผิดกม.

คณะกรรมการแข่งขันการค้า ชี้ขายน้ำมันปาล์มต่ำกว่าทุนผิดกฎหมาย ระบุจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายทำได้ช่วงสั้น

ตามที่อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการหารือกับผู้ประกอบการค้าปลีก และขอให้หยุดการนำน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวดมาจัดทำส่งเสริมการขายในราคาต่ำกว่าต้นทุน โดยให้จำหน่ายในราคาปกติ ซึ่งปัจจุบันราคาน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวด 1 ลิตร ควรอยู่ที่ขวดละ 34-36 บาท และหากไม่ได้รับความร่วมมือในการจำหน่ายในราคาที่สอดคล้องกับต้นทุนแท้จริง อาจเข้าข่ายการขายสินค้าต่ำกว่าทุน ด้านนายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้ประสานงานร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการกำกับดูแลราคาจำหน่ายน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวด โดยใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าราคาตลาดเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่ปกติ การจำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าต้นทุนต้องเป็นการส่งเสริมการขายในระยะสั้น เช่น 1-2 สัปดาห์ และกรณีที่ห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่มีการส่งเสริมการขายน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวดในราคาต่ำกว่าต้นทุนอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นความผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และอาจเข้าข่ายกรณีที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด จะมีความผิดตามมาตรา 50 มีโทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close