พาณิชย์ชี้ปาล์มราคาดีปัดสั่งขึ้นราคาน้ำมันปาล์มขวด

อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่กำกับดูแลการซื้อขายปาล์มน้ำมัน ยืนยัน ราคาดีขึ้น ล่าสุดแตะ 2.80 - 3.30 บาท/กก. เตรียมชง กนป. พิจารณายุทธศาสตร์ ปัดสั่งห้างปรับราคาน้ำมันปาล์มขวดสูงขึ้น แต่ขอความร่วมมือกำหนดราคาให้สอดคล้องต้นทุน ให้ความเป็นธรรมเกษตรกร

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและกระบี่ ติดตามกำกับดูแลการซื้อขายผลปาล์มน้ำมัน ว่าสอดคล้องกับภาวะความต้องการและกลไกตลาดที่แท้จริงหรือไม่ โดยได้มอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการใช้บี20 และ บี100 เพิ่มขึ้น รองรับผลผลิตน้ำมันปาล์มในระยะยาวอย่างยั่งยืน และให้เพิ่มความเข้มงวดในการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการค้า ไม่ให้ฉวยโอกาสดำเนินการที่ไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ติดตามแนวโน้มสถานการณ์การผลิตการตลาดในระยะต่อไป เพื่อให้สามารถเตรียมมาตรการรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต

ซึ่งล่าสุดสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง โดยราคาผลปาล์มที่เกษตรกรขายได้ปัจจุบันอยู่ที่ กิโลกรัมละ 2.80 – 3.30 บาท และมีสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ในระบบเพียง 309,823 ตัน ใกล้เคียงกับระดับสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบสำรองที่ควรจะมี ที่ไม่เกิน 250,000 ตัน

ในขณะเดียวกันกรมการค้าภายในก็ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อให้ราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้มีเสถียรภาพ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและบริหารจัดการสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ การเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์ปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ได้ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความว่ากรมการค้าภายในห้ามโปรโมชั่นด้วยการลดราคาน้ำมันบรรจุขวด และกำหนดราคาที่เหมาะสมที่ 34-36 บาทต่อลิตร และนำตราสัญลักษณ์ของกรมการค้าภายในแสดงไว้ด้วยว่า ในเรื่องนี้กรมการค้าภายในได้มีการเชิญผู้ประกอบการมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาปาล์ม  ซึ่งปีนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติราคาผลปาล์มตกต่ำอย่างมากเพราะปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงได้ขอความร่วมมือให้ทางห้างสรรพสินค้ากำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง เพื่อหลีกเลี่ยงการกดราคาขายต่ำกว่าทุน ซึ่งจะส่งผลสะท้อนไปยังราคาลูกปาล์มให้ตกลงซึ่งจะกลับมาเป็นปัญหาต่อชาวสวนปาล์มอีก

จึงอยากขอให้ประชาชนได้รับทราบว่ากรมการค้าภายในไม่ได้มีคำสั่งให้ห้างปรับราคาน้ำมันปาล์มขวดสูงขึ้น แต่เป็นเพียงการขอความร่วมมือให้ห้างสรรพสินค้ากำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้คำนึงถึงผลกระทบต่อราคาผลปาล์มที่เกษตรกรขายได้เท่านั้น เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนปาล์มได้รับผลกระทบจากราคาตกต่ำมาเป็นระยะเวลานานแล้ว

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close