สคร. ชี้พรบ.รัฐวิสาหกิจมุ่งเน้นโปร่งใส่

ผู้อำนวยการ สคร. ชี้พรบ.รัฐวิสาหกิจเน้นโปร่งใส่ เพิ่มประสิทธิภาพ ยืนยัน ตั้งรัฐบาลใหม่ไม่กระทบ

นายประภาส คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. กล่าวภายหลังการเปิดงานสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 ว่า พ.ร.บ.ดังกล่าว จะทำให้การกำกับดูแลการทำงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามกรอบนโยบายของภาครัฐมากขึ้น ตามแผน ยุทธศาสตร์ชาติที่ได้วางไว้ โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงาน

ทั้งนี้ในส่วนของการบริหารงานจะต้องยึดหลักวินัยการเงินการคลังของประเทศ ซึ่งในงานสัมมนาในวันนี้จะเป็นการขยายรายละเอียดในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนั้น คงไม่ได้ส่งผลต่อ การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในกำกับดูแล เนื่องจากขณะนี้ยังสามารถดำเนินการได้ตามแผนอย่างต่อเนื่อง เพราะได้มีการกำหนด แผนการดำเนินงานเอาไว้อย่างชัดเจนก่อนหน้านี้

ข่าวน่าสนใจ

Close