“สุทธิ สุโกศล”รับตำแหน่งปลัดแรงงานคนที่11

"สุทธิ สุโกศล" ถือฤกษ์มงคล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ‘ปลัดแรงงาน’คนที่ 11

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป โดยประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับ นายสุทธิ สุโกศล ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน คนที่ 11และเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ ผู้อำนวยสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน แรงงานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้แก่ ประถมาภรณ์มงกุฎไทยปี 2554 และประถมาภรณ์ช้างเผือกปี 2557

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close