พาณิชย์ปลื้มFTAไทยยูเรเซียดันการค้า

กระทรวงพาณิชย์ ปลื้ม โอกาสเจรจาจัดทำFTAไทยยูgiเซียสูง เร่งร่างโรดแมปความร่วมมือดิจิทัลและเกษตรอัจฉริยะขยายการลงทุน

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) ว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยทั้งสองฝ่ายใช้โอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และศึกษานโยบาย กฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องเกษตร อุตสาหกรรม ระบบศุลกากร มาตรการปกป้องทางการค้า นโยบายการแข่งขัน และเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ในอนาคต

นอกจากนี้ ยังได้ตกลงจัดทำโรดแมปความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อาทิ สาขาดิจิทัล และเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีความสนใจ รวมทั้งเป็นสาขาที่ยูเรเซีย มีศักยภาพ

ทั้งนี้ ในปี 2561 ไทยและยูเรเซีย มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 3,754 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งไทยส่งออกไปยูเรเซีย มูลค่ากว่า 1,225 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้ามูลค่ากว่า 2,529 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close