ขนส่งฯตรวจรถสาธารณะพ.ค.ผิด607ราย

กรมขนส่งฯตรวจรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารและรถจักรยานยนต์รับจ้างพบเดือนพ.ค. ทำความผิด 607 ราย เตือนแท็กซี่ห้ามนำรถหมดอายุลักลอบให้บริการ

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกจัดชุดผู้ตรวจการลงพื้นที่ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อควบคุมกำกับดูแลการให้บริการให้มีมาตรฐานคุณภาพ ป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายหรือฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้บริการ โดยในเดือนพฤษภาคม 2562 ดำเนินการตรวจสอบรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์รับจ้างทั้งสิ้น 16,154 ราย พบการกระทำความผิดจำนวน 607 ราย โดยกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดตามข้อหาความผิดทุกราย และส่งตัวเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการ บันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ สำหรับตรวจสอบหากพบการกระทำความผิดซ้ำซากพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

สำหรับการฝ่าฝืนใช้รถแท็กซี่ครบอายุการใช้งาน มารับจ้างรับ-ส่งผู้โดยสาร นั้นกรมการขนส่งทางบกจัดผู้ตรวจการลงพื้นที่ตรวจสอบและจับกุมผู้ฝ่าฝืนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หากพบดำเนินการตามกฎหมายและยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถทันที

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close