ฝนหลวงฯสรุปผลปฏิบัติการณ์8หน่วย

กรมฝนหลวงฯ สรุปผลปฏิบัติการณ์วันนี้รวม 8 หน่วย เร่งช่วยพื้นที่เกษตรประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จำนวน 8 หน่วยปฏิบัติการ ผลการปฏิบัติการฝนหลวง มีดังนี้

1.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 10:52 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จ.มหาสารคาม ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์และพื้นที่การเกษตร จ.เลย (ภูกระดึง ผาขาว) จ.หนองบัวลำภู(ศรีบุญเรือง นากลาง เมืองหนองบัวลำภู)

2.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 10:54 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง ช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.นครราชสีมา ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่ประสบภัยแล้ง จ.นครราชสีมา(สูงเนิน) พื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา(เมืองนครราชสีมา โนนไทย แก้งสนามนาง)

3.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 11:15 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้อง จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สระบุรี จ.ลพบุรี และ จ.เพชรบูรณ์ ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครสวรรค์(เมืองนครสวรรค์ โกรกพระ บรรพตพิสัย เก้าเลี้ยว ชุมแสง) จ.อุทัยธานี(เมืองอุทัยธานี หนองขาหย่าง สว่างอารมณ์) จ.ชัยนาท(วัดสิงห์ หนองมะโมง) จ.สระบุรี(เมืองสระบุรี วิหารแดง แก่งคอย มวกเหล็ก) จ.ลพบุรี(ลำสนธิ) และ จ.เพชรบูรณ์(วิเชียรบุรี)

4.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 11:20 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่มีการร้องขอ จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี และเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่บริเวณ จ.สุพรรณบุรี(ดอนเจดีย์ หนองหญ้าไซ เดิมบางนางบวช) จ.กาญจนบุรี(เลาขวัญ) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน

5.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 11:40 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.จันทบุรี ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ จ.จันทบุรี(สอยดาว)

6.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 14:22 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบางบริเวณพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์(สามร้อยยอด กุยบุรี)

7.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 11:20 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ที่มีการร้องขอ จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง และพื้นที่การเกษตร จ.นครศรีธรรมราช(นบพิตำ) และ จ.สุราษฎร์ธานี(บ้านนาสาร)

8.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลา บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 11:25 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.พัทลุง และ จ.สงขลา ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ จ.พัทลุง(ป่าบอน ตะโหมด เขาชัยสน กงหรา) และ จ.สงขลา(เทพา)

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close