FTAดันส่งออกประมงขึ้นรองแชมป์โลก

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย FTA ดันส่งออกประมง,อาหารทะเลไทย ขึ้นที่2ของโลกเร่งเจรจาต่อ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ที่ไทยลงนามแล้ว 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ มีส่วนสำคัญทำให้การส่งออกสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทยขยายตัวในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋อง และแปรรูป อันดับ 2 ของโลก รองจากจีน

โดยปัจจุบัน ประเทศคู่ FTA คือ อาเซียน จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู และฮ่องกง ได้ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าประมงและอาหารทะเลแปรรูปทุกรายการให้ไทยแล้ว สำหรับอีก 3 ประเทศที่เหลือ คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย เก็บภาษีนำเข้าจากไทยเพียงบางรายการเท่านั้น

โดยการส่งออกสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทยในไตรมาสแรก ของปี 2562 มีมูลค่ากว่า 1,329 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 2.89 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกไปประเทศคู่ FTA มีมูลค่ากว่า 590 ล้านเหรียญสหรัฐ

ซึ่งกรมฯ จะเดินหน้าผลักดันให้ประเทศคู่ค้าเปิดตลาดสินค้าประมงเพิ่มเติมให้ไทยภายใต้การเจรจา FTA กรอบต่างๆ ทั้งการทบทวนความตกลงเอฟทีเอที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และความตกลงที่อยู่ระหว่างการเจรจา เช่น การเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP การเจรจาจัดทำ FTAกับตุรกี ปากีสถาน และศรีลังกา

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมงของไทยควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยสินค้า และวิธีการทำประมงให้สอดรับกับกฎเกณฑ์และมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่การเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลที่สำคัญของโลก

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close