สขค.จับมือOECDดันกม.แข่งขัน

สขค. จับมือ OECD ดันกฏหมายแข่งขันเท่ามาตรฐานสากล จัดสัมมนา 27-29พค.นี้

นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า หรือ สขค. เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา OECD -Thailand Country Programme on Developing Competition โดยความร่วมมือของ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะองค์กร บุคลากร ของ สขค. ให้มีคุณภาพ เทียบชั้นระดับสากล ซึ่งจะมีผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการแข่งขันในอาเซียน ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานกำกับดูแลรายสาขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมที่ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

เพื่อบูรณาการ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานไทยกับองค์กรระดับโลก ที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานของไทยให้ทัดเทียมสากลและนำไปพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร รวมถึงยกระดับศักยภาพด้านการแข่งขันของไทย ให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได้

ข่าวน่าสนใจ

Close